2016. június 8-án került sor a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramja negyedik évfolyamának záró rendezvényére.

Ismét befejeződött egy szemeszter a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjában (FKÖ Program). A program sikeres elvégzését igazoló okleveleket méltó keretek közt, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Csekonics termében kapták meg ösztöndíjasaink.

Az FKÖ Programban aktív felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező ösztöndíjasok vehetnek részt 3 hónapon keresztül, 4 órás munkaidőben, elsősorban azért, hogy az ösztöndíjasok már felsőfokú tanulmányaik alatt munkatapasztalathoz jussanak.

A program sikerét jelzi, hogy a Miniszterelnökség az első évben még csak egy, 2015-ben már két szemeszterben tudta elindítani az FKÖ Programot. Idén a most végzett 12, a közigazgatás világa iránt érdeklődő ösztöndíjas próbálhatta ki magát a gyakorlatban – 2016. február 29. és május 29. között –, hogy tanulmányaik befejezése után magabiztosabban, elhelyezkedési esélyeiket növelve induljanak a munka világába.

A záró rendezvényen dr. Kiss Anikó, a Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztályának vezetője köszöntötte az ösztöndíjasokat. Az oklevelek átadása után minden hallgató röviden beszámolt a 3 hónapos programon szerzett tapasztalatairól, érzéseiről és jövőbeni terveiről. A programszervező Miniszterelnökség munkáját segítő Operatív Testület tagja, dr. Szőke László, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkára méltatta a programot, az ösztöndíjasokat és a nem kisebb munkát végző, patronáltjaikat ide is elkísérő mentorokat. A jó hangulatú rendezvényt szendvicsebéd és kötetlen beszélgetés zárta.

A 2014 óta működő FKÖ Programot eddig 62 diák végezte el, és külön öröm, hogy – bár a program célja nem a továbbfoglalkoztatás, hiszen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező ösztöndíjasokról van szó – ebben a ciklusban is továbbfoglalkoztatásra került egy ösztöndíjas, aki a Belügyminisztériumban folytathatja a megkezdett munkát. Vele együtt már négyre emelkedett azon ösztöndíjasok száma, akiknek a program végeztével állást ajánlottak valamely minisztériumban.

Az FKÖ programot sikeresen teljesítő fiatalok pályázhatnak a Kormány által alapított másik két, diplomás fiataloknak szóló ösztöndíjprogramra is: a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramra (MKÖ) és a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramra (TKÖ) is, miután befejezték tanulmányaikat – erre már volt is példa.

Az FKÖ Program során nem csak a diákok tanulhatnak segítőiktől. A mentorok számára a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. esélyegyenlőségi és érzékenyítő képzést tart, valamint a mentori tevékenység támogatására havonta szupervíziót szervez, ahol szakember jelenlétében kerül sor a program során felmerült problémák megbeszélésére, tapasztalatok megosztására. Az itt megszerzett elméleti ismereteiket az ösztöndíjassal történő napi munkavégzés során tudják hasznosítani, és a közvetlen kollégáik számára is át tudják adni.

A Miniszterelnökség már szervezi a következő FKÖ Programot azzal az eltökéltséggel, hogy az államigazgatás megújulásának része az esélyteremtés és a „kulturális akadálymentesítés”. Bízunk benne, hogy a program során megvalósul a széleskörű társadalmi integráció a speciális igényekre kialakított keretek és a felkészített mentorok segítségével.