2017. június 6-án lezárult a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjának a 2017-es tavaszi félévhez kapcsolódó programszakasza.

A Programban összesen 14 ösztöndíjas vehetett részt egy komplex kiválasztási folyamat eredményeképpen. Az ösztöndíjasok tanulmányaik mellett 3 hónapig heti 20 óra időtartamban szakmai gyakorlatot folytattak, valamely minisztériumban (Budapesten) felkészült mentorok támogatása mellett.

Fontos megvalósítandó cél a közigazgatás iránt érdeklődő fogyatékos felsőoktatási hallgatók számára a széleskörű társadalmi integráció elősegítése azáltal, hogy speciális igényeikre való körültekintéssel szabályozott és kiszámítható keretek között tanulmányaiknak megfelelő munkatapasztalatot szerezhessenek. Így az ösztöndíjasok diplomájuk megszerzése után releváns szakmai tapasztalatok birtokában léphetnek ki a munkaerőpiacra, ezzel is növelve későbbi foglalkoztatási esélyeiket.

Az FKÖ Programnak ugyan nem deklarált célja az ösztöndíjasok továbbfoglalkoztatása, hiszen a program teljesítésével párhuzamosan az ösztöndíjasok többsége még nem fejezi be felsőoktatási tanulmányait. Azonban meglehetősen örömteli számunkra az a tény, hogy a legutóbbi program lezárultát követően egyik ösztöndíjasunk számára a nyári időszak alatt további lehetőséget ajánlott fel számára befogadó minisztériuma.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az utánpótlás politikai programok finanszírozása egy olyan befektetés a kormányzat számára, amely révén a nemzeti közigazgatás képes megújulni és megfelelni a kor kihívásainak, és a Jó Állam megteremtésével kapcsolatos elvárásoknak.