Ösztöndíjasok képzéseiről

Az ösztöndíjasok részére a Miniszterelnökség Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztálya képzéseket szervez, amelyeken a részvétel kötelező.

Az ösztöndíjasok alapvető ismereteket sajátíthatnak el az Alaptörvényről, a közigazgatási szervek tevékenységéről, valamint szervezetrendszeréről. A képzés során további, szabadon választható témák segítségével speciálisabb ismeretekkel is gazdagodhatnak a Program résztvevői.

A képzési szabályzat az alábbi linken tölthető le: Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramja képzési szabályzata.

Programzáró dokumentum

Az ösztöndíjprogram végén a programban résztvevő ösztöndíjasok tevékenység beszámolót készítenek a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikról. A záró dokumentumban a befogadó intézményben elvégzett feladatokról, a mentor szerepéről, valamint a program során szerzett tapasztalatokról kell beszámolnia az ösztöndíjasnak.

Formai követelmények:

  • terjedelem: min. 5 oldal;

  • betűtípus, betűméret: Times New Roman, 12;

  • sorköz: 1,5;

  • margó; 2,5 cm.

A dokumentumot az ösztöndíjas a program befejezését követő 10. napig benyújtani köteles a Miniszterelnökség részére.