A mentorképzés

Az ösztöndíjasok munkavégzését felkészített mentorok segítik. A mentor feladata az ösztöndíjas támogatása, tevékenységének felügyelete, értékelése, valamint az integrált munkahelyi környezet megteremtésének elősegítése.

Annak érdekében, hogy a kiválasztott mentorok megfelelő támogatást nyújtsanak az ösztöndíjasok részére, esélyegyenlőségi szervezetfejlesztésen kell részt venniük. A képzés három napos, amely során elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a fogyatékosságról, a fogyatékos-ügy hazai tendenciáiról, valamint a támogatás jó gyakorlatairól.

A képzési program összeállításánál arra törekedtünk, hogy a fogyatékos-ügy alapvető jellemzőinek, hazai és nemzetközi trendjeinek bemutatása után, az elméleti alapok elsajátítását valamint gyakorlati tapasztalat szerzését biztosítsuk. Az elméleti blokkot követi a gyakorlati tapasztalatszerzés, amely az érintettek bevonásával valósul meg. Célja, hogy a mentorok bővítsék a fogyatékos emberekkel kapcsolatos ismereteiket, megismerjék a sikeres kapcsolatfelvételt elősegítő kommunikációs technikákat, illetve a munkába állás során a személyes kompetenciák felmérésének speciális feltételeit. A képzés végén a mentorok a tréner segítségével, az ösztöndíjasok hatékony munkába állítását elősegítő módszerét, és a feladatok ütemezését alakíthatják ki.

A mentori feladatok ellátásához szükséges részt venni az Ösztöndíjprogram indítása előtt esélyegyenlőségi szervezetfejlesztésen.

Mentori pályázati felhívás

A mentori pályázati felhívás az alábbi linken tölthető le: mentori pályázati felhívás letöltése

Mentori feladatokkal összefüggő nyilatkozat

A mentori feladatokkal összefüggő nyilatkozat az alábbi linken tölthető le: mentori feladatokkal összefüggő nyilatkozat letöltése

Programösszesítő értékelőlap

Az ösztöndíjprogram végén záró értékelést kell készítenie a mentornak, amelyben a programtervben meghatározott célok megvalósulását értékeli az ösztöndíjassal valamint a szervezeti egység vezetőjével közösen.

A programösszesítő értékelőlap az alábbi linken tölthető le: programösszesítő értékelőlap letöltése

Havi értékelőlap

A program közben minden hónapban havi értékelést kell készíteni az ösztöndíjasról. A havi értékelőlapon a mentor, a szervezeti egység vezetője, valamint maga az ösztöndíjas is beszámol az ösztöndíjas teljesítményéről, valamint az elvégzett feladatokról. A havi értékelés megtalálható a honlapon.

A havi értékelőlap az alábbi linken tölthető le: havi értékelőlap letöltése

Szakmai gyakorlati programterv

A mentor első feladata a programterv elkészítése az ösztöndíjassal közösen. A programtervben meg kell határozni a program végéig az elérendő célokat, valamint a teljesítendő feladatokat. A mentornak előre meg kell terveznie a három hónap feladatainak ütemezését, meghatározni az ösztöndíjas tevékenységi területét.

A Szakmai gyakorlati programterv az alábbi linken tölthető le: szakmai gyakorlati programterv letöltése

Jelentkezés mentorképzésre

Amennyiben mentornak szeretne jelentkezni, kérjük kattintson ide.

Amennyiben jelentkezése kapcsán bármilyen kérdés, probléma merülne fel kérjük, hogy írjon az KRUTlaQ3kMTZmtvQG1lLmdvdi5odQ== e-mail címre.

Szupervíziók

A mentori tevékenység támogatására havonta szupervíziót szervezünk, ahol szakember jelenlétében a program során felmerült problémák megbeszélésére, tapasztalatok megosztására kerül sor, így sokszor a mentorok egymásnak is nagy segítséget tudnak nyújtani. A szupervízión kötelező a részvétel.

Az ösztöndíjasok, valamint a mentorok havonta szupervízión vehetnek részt, melynek elsődleges célja a tapasztalatok megosztása, a program során felmerült kérdések, illetve problémák megbeszélése.

Az ösztöndíjasok számára szupervíziós alkalomként a program közepén, valamint a végén két találkozó kerül megrendezésre, melynek keretében az ösztöndíjasok fel tudják venni a kapcsolatot egymással, megoszthatják tapasztalataikat, élményeiket. A találkozó során kötetlenül, a mentor távollétében értékelik a befogadó intézményt, valamint a mentor munkáját, így az esetleges őket érintő problémák is felszínre kerülhetnek.

A mentorok számára a felkészítés részeként havonta szupervíziót szervezünk, amelynek keretében az adott hónapban szerzett tapasztalatokat, felmerült problémákat oszthatják meg egymással, valamint fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberekkel. A mentorképzés célja, hogy a mentor képes legyen megteremteni azt az integrált munkahelyi környezetet, amelyben az ösztöndíjas fogyatékos hallgató valós munkatapasztalat szerezhet.

A szupervízió az ösztöndíjasok illetve a mentorok részére egyaránt megfelelő alkalom arra, hogy kiépítsenek egy olyan hálózatot, amelyben szükség esetén tudnak egymáshoz fordulni.