Lezárult a 2015/2016. tanév őszi szemeszterének Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramja, és kezdetét vette a tavaszi félévi Ösztöndíjprogram.

Palich Etelka területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár 2016. március 2-án ünnepélyes keretek között nyújtotta át az okleveleket a fogyatékos felsőoktatási hallgatók 2015/2016. őszi félévi közigazgatási ösztöndíjprogramját sikeresen teljesítő 11 hallgatónak, és egyúttal megnyitotta a tavaszi félévi programot.

Palich Etelka

forrás: fidesz.hu

Az ünnepségen beszédet mondott Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, valamint Tóth László, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elnöke is.

Czibere_Tóth

forrás: fidesz.hu

A rendhagyó, összevont ünnepségre hivatalosak voltak mind az őszi, mind a tavaszi félév ösztöndíjasai és mentoraik, mely lehetővé tette az két programszakasz ösztöndíjasainak és mentorainak kötetlen találkozását és tapasztalatcseréjét is.

Az ösztöndíjprogram

A kormány 2014-ben alapította a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramját, melynek célja kettős: egyfelől a fogyatékos hallgatók társadalmi integrációjának elősegítése azáltal, hogy már tanulmányaik alatt releváns munkatapasztalatot szerezhetnek, és mindezt speciális igényeikre való körültekintéssel, szabályozott és kiszámítható keretek között, mentorok személyes támogatása mellett.

Másfelől a program célja az új, nyitott látásmód kialakítása a közigazgatásban: a fogyatékos személyek jelenléte, a velük folytatott közös munka fontos tapasztalat mind a mentorok, mind a munkatársak számára. A mentorok esélyegyenlőségi és érzékenyítő képzésen vesznek részt, melynek során szakemberek segítenek nekik az ösztöndíjas támogatásában, valamint az integrált munkahelyi környezet megteremtésében.

Lépcsőn

forrás: fidesz.hu

Őszi programszakasz

A 2015/2016. tanév őszi félévi programszakasza 2015. szeptember 21. és 2015. december 20. között zajlott le. A programban 11 ösztöndíjas vett részt: 5 hallássérült, 2 látássérült hallgató, egy mozgásszervi fogyatékos és három tanulási készség zavarral élő ösztöndíjas. Az ösztöndíjasok változatos képzési területről érkeztek: a legtöbben társadalomtudományi területről jöttek, de van közöttük jogi, műszaki, gazdasági és egészségügyi tanulmányokat folytató hallgató is. Négy ösztöndíjast az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogadott, kettőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, míg a Földművelésügyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség egy-egy ösztöndíjasnak adott lehetőséget a szakmai tapasztalatszerzésre. A programot minden ösztöndíjas sikeresen teljesítette.

Tavaszi programszakasz

A stafétát 2016 tavaszán 13 ösztöndíjas veszi át: őket az Emeberi Erőforrások Minisztériuma (3), a Miniszterelnökség (2), a Földművelésügyi Minisztérium (2), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2), valamint a Belügyminisztérium (1), az Igazságügyi Minisztérium (1), a Külgazdasági és Külügyminisztérium (1) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (1) fogadja. Két ösztöndíjas már az őszi programszakaszban is részt vett. Az ösztöndíjasok közül többen össz-szervezeti egészségkárosodással vagy tanulási készség zavarral küzdenek, ketten hallássérültek, és van köztük egy látássérült, illetve egy autista hallgató is. A korábbi programszakaszokhoz hasonlóan az ösztöndíjasok változatos tanulmányokat folytatnak: többen már mesterképzésen tanulnak.

További információk a programról az alábbi linken érhető el: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felszaz-fogyatekos-diak-vett-reszt-a-kozigazgatasi-osztondijprogramban