Az FKÖ Programra jelenleg nincs pályázati időszak!


A programra jelentkezni, a meghatározott jelentkezési időszakokban regisztrációt követően a http://osztondijjelentkezes.kormany.hu oldalon lehet.

Pályázati feltételek

 • magyar állampolgárság;

 • felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félév;

 • aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;

 • a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásáról.

A részvétellel kapcsolatos további feltételek

 • az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll;

 • az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt;

 • az ösztöndíjas megjelöli a Rendelet 6. §-a szerinti befogadó intézményt (minisztériumok, budapesti helyszíneken), ahol munkatapasztalatot kíván szerezni;

 • az ösztöndíjas jogviszony további feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a, a Rendelet, valamint a Program működési szabályzata szabályozza.

A jelentkezéshez az alábbi fájlok csatolása szükséges:

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (feltölthető formátum: doc, docx, pdf);

 • legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat (feltölthető formátum: doc, docx, pdf);

 • aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás (feltölthető formátum: doc, docx, pdf);

 • a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásáról (feltölthető formátum: doc, docx, pdf).

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagokat tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség.

Amennyiben a jelentkezés során bármilyen probléma merülne fel, például az aktív hallgatói jogviszony igazolás beszerzése nehézségekbe ütközik, etc. kérjük jelezze ezt felénk az MnhTYEI3NDYZmtvQG1lLmdvdi5odQ== e-mail címen.

Kérjük továbbá, hogy ha speciális segédeszközre, illetve egyéb speciális körülményre van szüksége a kiválasztási eljárás, illetve ezt követően, az esetlegesen megvalósuló munkavégzés során azt szintén jelezze számunkra.

A Miniszterelnökség a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hirdeti meg a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramját a közigazgatás iránt elhivatott, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A kiválasztás menete

A kiválasztási eljárás során a pályázók komplex, az esélyegyenlőség megteremtésére fókuszáló speciális kiválasztási folyamatban vesznek részt.

A speciális vizsgálati eljárás több, a fogyatékosok érdekvédelmével foglalkozó és őket támogató szervezettel történt egyeztetés folyamán jött létre. A kiválasztás folyamata három részre tagolódik, amely lehetővé teszi a pályázók készségeinek vizsgálatát.

Motivációs és orientációs interjú

A kiválasztási eljárás első része a strukturált interjú. Az interjú célja előre meghatározott kérdések segítségévével a közigazgatásban elvárt kompetenciák, képességek felmérése.

A strukturált interjú során az egyenlő esélyek megteremtése érdekében a hallássérült hallgatóknak lehetőségük van jeltolmács segítségének igénybevételére. Szükség esetén az interjú kérdéseit írásban is átadjuk a hallássérült hallgatóknak, a szövegértelmezés megkönnyítése érdekében.

Közéleti tájékozottság

A közigazgatási tájékozottság mérése egy előzetesen összeállított kérdéslista alapján történik. A listából minden jelöltnek a 10 kérdést teszünk fel, melyek egyrészt az Európai Unió intézményrendszerének ismeretéhez, másrészt a magyar államszervezet általános felépítéséhez kapcsolódnak.

Logikus szövegelemzési teszt

A logikus szövegelemzés teszt biztosítja a jelöltek szövegértelmezésére, írott szövegek megértésére irányuló képességeinek felmérését.

A szövegelemzési tesztet tanulmányozta több fogyatékos érdekvédelmi szervezet. Tapasztalataik szerint a szöveg tartalmi része nem igényel változtatásokat a fogyatékos hallgatók részére, érthetősége nem függ össze a fogyatékosság típusával. A szükséges változtatások a teszt megoldásának körülményeit érintik bármely fogyatékos pályázó esetében.

A rendelkezésre álló időkeret, illetve a teszt kitöltésének a módja fogyatékossági csoportonként változik:

 • látássérült hallgatók esetében 40 perc, számítógépen;

 • hallássérült hallgatók esetében 30 perc, papír alapon;

 • mozgáskorlátozott hallgatók esetében a fogyatékosság függvényében 20-40 perc, a hallgatóval történő előzetes egyeztetés szerint;

 • tanulásban akadályozott hallgatók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) esetében a fogyatékosság függvényében 20-40 perc, a hallgatóval történő előzetes egyeztetés szerint.

A látássérült hallgatók számára biztosítjuk a képernyő-felolvasó illetve képernyő-nagyító programok használatát.