Jelentkezés a Programba

Az FKÖ Programra jelenleg nincs pályázati időszak!


A programra jelentkezni, a meghatározott jelentkezési időszakokban regisztrációt követően a http://osztondijjelentkezes.kormany.hu oldalon lehet.

Pályázati feltételek

A részvétellel kapcsolatos további feltételek

A jelentkezéshez az alábbi fájlok csatolása szükséges:

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagokat tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség.

Amennyiben a jelentkezés során bármilyen probléma merülne fel, például az aktív hallgatói jogviszony igazolás beszerzése nehézségekbe ütközik, etc. kérjük jelezze ezt felénk az dSfzWfl6jD2mF0ZmtvQG1lLmdvdi5odQ== e-mail címen.

Kérjük továbbá, hogy ha speciális segédeszközre, illetve egyéb speciális körülményre van szüksége a kiválasztási eljárás, illetve ezt követően, az esetlegesen megvalósuló munkavégzés során azt szintén jelezze számunkra.

A Miniszterelnökség a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hirdeti meg a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramját a közigazgatás iránt elhivatott, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A kiválasztás menete

A kiválasztási eljárás során a pályázók komplex, az esélyegyenlőség megteremtésére fókuszáló speciális kiválasztási folyamatban vesznek részt.

A speciális vizsgálati eljárás több, a fogyatékosok érdekvédelmével foglalkozó és őket támogató szervezettel történt egyeztetés folyamán jött létre. A kiválasztás folyamata három részre tagolódik, amely lehetővé teszi a pályázók készségeinek vizsgálatát.

Motivációs és orientációs interjú

A kiválasztási eljárás első része a strukturált interjú. Az interjú célja előre meghatározott kérdések segítségévével a közigazgatásban elvárt kompetenciák, képességek felmérése.

A strukturált interjú során az egyenlő esélyek megteremtése érdekében a hallássérült hallgatóknak lehetőségük van jeltolmács segítségének igénybevételére. Szükség esetén az interjú kérdéseit írásban is átadjuk a hallássérült hallgatóknak, a szövegértelmezés megkönnyítése érdekében.

Közéleti tájékozottság

A közigazgatási tájékozottság mérése egy előzetesen összeállított kérdéslista alapján történik. A listából minden jelöltnek a 10 kérdést teszünk fel, melyek egyrészt az Európai Unió intézményrendszerének ismeretéhez, másrészt a magyar államszervezet általános felépítéséhez kapcsolódnak.

Logikus szövegelemzési teszt

A logikus szövegelemzés teszt biztosítja a jelöltek szövegértelmezésére, írott szövegek megértésére irányuló képességeinek felmérését.

A szövegelemzési tesztet tanulmányozta több fogyatékos érdekvédelmi szervezet. Tapasztalataik szerint a szöveg tartalmi része nem igényel változtatásokat a fogyatékos hallgatók részére, érthetősége nem függ össze a fogyatékosság típusával. A szükséges változtatások a teszt megoldásának körülményeit érintik bármely fogyatékos pályázó esetében.

A rendelkezésre álló időkeret, illetve a teszt kitöltésének a módja fogyatékossági csoportonként változik:

A látássérült hallgatók számára biztosítjuk a képernyő-felolvasó illetve képernyő-nagyító programok használatát.

Menü

Navigáció